Disclaimer

Deze website is eigendom van Eckeveld-Verhuur, gevestigd te Rhenen. Alle mogelijke inspanning is gepleegd om er zorg voor te dragen dat de informatie op en de werking van deze site juist is.

Eckeveld-Verhuur kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de consequenties van acties die zijn gebaseerd op de verstrekte informatie, opgenomen teksten, mededelingen of andere inhoud dan wel werking van deze site en daaraan gerelateerde informatie.

Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie verzoeken wij u contact op te nemen met Eckeveld-Verhuur ( ).

Powered by WEBformation